มาสคอต ฮีโร่พลังคิด กระทรวงพลังงาน

เช่ามาสคอต,ทำมาสคอต,ทำมาสคอท,ตุ๊กตามาสคอต,เช่ามาสคอท,โบโซ่,mascot,ชุดมาสคอต
นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานได้วางแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายด้านพลังงานของรัฐบาลในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้ ในด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสอดรับกับกลยุทธ์การสื่อสารที่ว่า “ร่วมสร้างสรรค์อนาคตพลังงานของชาติ” ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่
1) รับรู้ความจริงเพื่ออนาคตพลังงาน
2) ใช้อย่างสร้างสรรค์เพื่ออนาคตพลังงาน
3) สร้างแรงบันดาลใจเพื่ออนาคตพลังงาน
นอกเหนือจากการให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานแก่ชุมชน โรงเรียน และองค์กรภาคเอกชน ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดอย่างดีเสมอมา และในการจัดทำไลน์สติกเกอร์ในครั้งนี้ ถือเป็นช่องทางใหม่ในการสื่อสารของกระทรวงพลังงาน และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนซึ่งเชื่อว่าจะช่วยสร้างความสนใจและจิตสำนึกที่ดีที่จะช่วยเผยแพร่และส่งต่อข้อมูลด้านการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าต่อไป
นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน กล่าวว่า สนพ. ได้รับมอบหมายจากกระทรวงพลังงานให้ดำเนินการรณรงค์ประหยัดพลังงานในสถานศึกษาภายใต้โครงการ “พลังคิด สะกิดโลก” เป็นการแข่งขันลดใช้พลังงาน เพื่อพิชิตความเป็นหนึ่ง สุดยอดโรงเรียนลดใช้พลังงาน ชิงทุนสนับสนุนการศึกษาสูงสุด 2 ล้านบาท โดยรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2556 และสามารถติดตามความคืบหน้าและผลการแข่งขันของโครงการถึงต้นเดือนสิงหาคม 2557 ทางเว็บไซต์ www.พลังคิด.com และเพื่อเป็นการต่อยอดการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้มากยิ่งขึ้น สนพ. จึงใช้แนวคิดในการจัดทำไลน์สติกเกอร์ประหยัดพลังงาน ภายใต้ชื่อ “ฮีโร่พลังคิด” เพื่อให้อยู่ในบทสนทนาในกลุ่มเยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยใน 16 คาแรคเตอร์นี้ ได้แบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนที่ใช้แสดงอารมณ์ต่างๆ และส่วนที่เป็นการแนะนำการประหยัดและลดใช้พลังงาน ซึ่งหวังว่าจะได้รับความนิยมและมียอดดาวน์โหลดมากในช่วงที่มีการแข่งขันลดใช้พลังงานในสถานศึกษา ซึ่งการออกแบบคาแรคเตอร์ “ฮีโร่พลังคิด” นี้ ได้รับความร่วมมือจากนายวีระชัย ดวงพลา หรือ เดอะดวง นักวาดการ์ตูนที่ได้รับรางวัลการ์ตูนนานาชาติที่ประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้โครงการ “พลังคิด สะกิดโลก” ยังได้ เจมส์ มาร์ ศิลปินที่กำลังได้รับความนิยมมาเป็น ตัวแทนของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะมาประชาสัมพันธ์และเชิญชวนกลุ่มเยาวชนร่วมกันลดใช้พลังงานกันอย่างจริงจังด้วย
เช่ามาสคอต,ทำมาสคอต,ทำมาสคอท,ตุ๊กตามาสคอต,เช่ามาสคอท,โบโซ่,mascot,ชุดมาสคอต
มร.ดาริน ฮวาง ผู้จัดการฝ่ายขายและปฏิบัติการ LINE Thailand ได้กล่าวว่า “การสนทนาผ่านโทรศัพท์มือถือด้วยตัวการ์ตูน หรือไลน์คาแรคเตอร์ที่มีหน้าตาน่ารักเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก และด้วยสถิติล่าสุดในตอนนี้ประเทศไทยมีผู้ใช้โปรแกรมไลน์ 30 ล้านคน ซึ่งเป็นอันดับที่ 2 รองจากประเทศญี่ปุ่น สนพ. จึงจัดทำไลน์สติกเกอร์ “ฮีโร่พลังคิด” นอกจากจะมีความทันสมัยแล้ว ยังเป็นช่องทางที่ดีในเข้าถึงและสอดคล้องกับชีวิตประจำวันของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการประชาสัมพันธ์ได้มากที่สุด เพราะการประหยัดพลังงานเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวของทุกคน “ยิ่งไลน์ ยิ่งใกล้” เมื่อการประชาสัมพันธ์ทั้งสองส่วนรวมกันเชื่อว่าจะสามารถกระตุ้นให้ประชาชนใส่ใจในการประหยัดพลังงาน และบอกกล่าวให้เกิดกระแสการอนุรักษ์พลังงานให้มากขึ้นตามลำดับ”

“ฮีโร่พลังคิด เป็นไลน์สติกเกอร์ของ สนพ. นับเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่จะมีตัวแทนขององค์กร ในการสร้างสรรค์ และริเริ่มให้เกิดเรียนรู้ที่จะลดใช้พลังงาน และใช้พลังงานได้อย่างคุ้มค่าอย่างยิ่ง จากคาแรกเตอร์ตัวแทนของ ฮีไร่ พลังคิดที่จะแนะนำวิธีการลดใช้พลังงาน จนสามารถเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “พลังคิด สะกิดโลก” ในการลดใช้พลังงานของประเทศไทยได้อย่างแน่นอน” วารดี กล่าว

นายวีระชัย ดวงพลา หรือ เดอะดวง ผู้ออกแบบคาแรคเตอร์ “ฮีโร่พลังคิด” กล่าวว่า แรงบันดาลใจในการออกแบบ เกิดจากความคิดที่ว่าเด็กหลายคนมีฮีโร่ในดวงใจ การออกแบบจึงออกมาในแนวยอดมนุษย์ที่มีลักษณะและช่วงวัยใกล้เคียงกับเด็กๆ ทำให้เกิดความชื่นชอบ และมี “ฮีโร่พลังคิด” เป็นแบบอย่าง ซึ่งรูปแบบไลน์สติกเกอร์จะชักชวนให้น้องๆเพื่อนๆ ทุกคนมาช่วยประหยัดพลังงาน “อยากให้น้องๆเพื่อนๆทุกคนได้เห็นและใช้ “ฮีโร่พลังคิด”เป็นแบบอย่างในการลดใช้พลังงานโดยคาแรคเตอร์ที่ออกแบบล้วนแต่มีความหมายทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นในส่วนที่แสดงอารมณ์ต่างๆ และส่วนที่เป็นการแนะนำการประหยัดและลดใช้พลังงาน โดยเชื่อว่าจะสามารถชักชวนให้น้องๆได้เห็นถึงข้อดีในการประหยัดพลังงาน และถูกใจน้องๆเพื่อนๆด้วยคาแรคเตอร์ที่เป็นเด็กฉลาด มีความกระตือรือร้น เข้มแข็ง มีความเป็นผู้นำ และบุคลิกกวนๆ ตามสมัยปัจจุบันแน่นอน” เดอะดวง กล่าว
เช่ามาสคอต,ทำมาสคอต,ทำมาสคอท,ตุ๊กตามาสคอต,เช่ามาสคอท,โบโซ่,mascot,ชุดมาสคอต
นายเจมส์ มาร์ ในฐานะตัวแทนการประชาสัมพันธ์ โครงการ “พลังคิด สะกิดโลก” ให้ความเห็นว่า โครงการ “พลังคิด สะกิดโลก” นับเป็นโครงการที่ดีมีการวางกลยุทธ์การสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่มีความเข้าใจง่าย และเข้าถึงกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยตรง ขณะที่ไลน์สติกเกอร์ที่จัดทำยังเป็นที่นิยมในการใช้งานในปัจจุบันเป็นอย่างมาก ซึ่งเชื่อว่าไลน์สติกเกอร์ “ฮีโร่พลังคิด” จะได้รับการตอบรับที่ดี และมีการใช้อย่างแพร่หลาย จากรูปแบบที่น่าใช้แต่แฝงด้วยคำเตือนที่คอยย้ำให้ผู้ใช้ประหยัดพลังงาน และใช้พลังงานอย่างเห็นคุณค่า เพื่อบรรเทาปัญหาพลังงานที่อาจจะขาดแคลนในอนาคต และ “ขอขอบพระคุณ สนพ. และ กระทรวงพลังงาน ที่ให้ความไว้วางใจให้ผมเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่จะมาช่วยรณรงค์และสร้างกระแสการประหยัดพลังงานในกลุ่มเยาวชนให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะไลน์สติกเกอร์ โดยส่วนตัวแล้วมีการใช้งานเพื่อสนทนาผ่านมือถืออยู่แล้ว ในฐานะตัวแทนการประชาสัมพันธ์จะส่งต่อข่าวสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รวมถึงประชาสัมพันธ์การใช้งานไลน์สติกเกอร์
“ฮีโร่พลังคิด” อย่างดีที่สุด”
ที่มา http://www.พลังคิด.comรายละเอียดชุดมาสคอต (ชุดมาสคอท) เพื่อขาย       ชุดมาสคอต (ชุดมาสคอท) ที่ผลิตขึ้น ใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูงสุด และสามารถนำไปใช้ได้ทุกโอกาส ชุดมาสคอต (ชุดมาสคอท) ประกอบไปด้วย ส่วนหัว,ส่วนของตัว,ถุงมือ และ รองเท้า ส่วนหัวของ ชุดมาสคอต (ชุดมาสคอท) ทำจาก POLYFOAM หรือ ไฟเบอร์กลาส ซึ่งเป็นวัสดุที่เบาสบาย ระบายลมได้ดี สามารถควบคุมการมองเห็นได้ดี และ พอดีกับส่วนหัวของผู้ส่วมใส่ชุดมาสคอต (ชุดมาสคอท) ซึ่งจะไม่ทำให้เรารู้สึกว่า ร้อน หรือ อึดอัดมาก และ สามารถใส่ชุดได้นาน

      น้ำหนักของ ชุดมาสคอต (ชุดมาสคอท) รวมประมาณ 4 กิโลกรัมครับ (รวมส่วนหัวประมาณ 1 กิโลกรัม)

ผมมีขนาดชุดมาสคอต (ชุดมาสคอท) ให้เลือก 3 แบบครับ
 ขนาดสำหรับเด็ก 130 เซนติเมตร
ขนาดเบอร์ L      165 - 175 เซนติเมตร
ขนาดเบอร์ XL     175 - 185 เซนติเมตรครับ
ถ้า ลูกค้าต้องการชุดมาสคอต (ชุดมาสคอท)ขนาดพิเศษ สามารถแจ้งให้ผมผลิตได้ครับ ชุดมาสคอต (ชุดมาสคอท) จะเหมือนกับที่เห็นในรูปเลยครับ (เผลอๆในรูปชิดซ้าย) และหากต้องการภาพชุดมาสคอต (ชุดมาสคอท) ซึ่งไม่มีในเว็บไซด์ ก็สามารถแจ้งผมได้เลยครับ ผมมีแบบมาสคอตประมาณกว่า 1,000 แบบ หรือ ถ้ามีแบบของตัวเองแล้วผมก็สามารถให้โรงงานที่บ้านผลิตให้ได้ครับ

การขนส่งชุดมาสคอต (ชุดมาสคอท)
วิธีที่สะดวกและรวด เร็วที่สุดสำหรับประสบการณ์ของผมนะครับ สำหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัด คือ การส่งโดยฝากไปกับรถประจำทาง เช่น รถทัวร์ รถไฟ แล้วลูกค้าก็ไปรอรับที่ขนส่ง หรือ สถานีรถไฟครับ อันนี้จะเร็วกว่าไปรษณีย์เยอะ ส่วนคนที่อยู่ในกรุงเทพ อันนี้ไม่น่าจะมีปัญหา สำหรับการส่งชุดมาสคอต (ชุดมาสคอท)

การชำระเงินชุดมาสคอต (ชุดมาสคอท)
 ชำระโดยเงินสด หรือ บัตรเครดิต ผ่าน Paypal และการโอนเงินผ่านธนาคารครับ
  
ผมมั่นใจว่าชุดมาสคอต (ชุดมาสคอท) ทุกชุดจะทำให้ลูกค้าทุกท่านพอใจครับ
Gobig Mascot
มาสคอตที่ทำให้ True Internet สุขคูณสอง


สนับสนุนรายการเส้นทางเศรษฐี ออกอากาศ วันที่ 26 พ.ย. 54


ภาพมาสคอตน่ารักๆเพิ่มเติม ติดต่อที่ info@gobigmascot.com
IF you want more picture of mascot.Please Contact Us Email: info@gobigmascot.com