มาสคอตเถ้าแก่น้อย


เรามีความเชื่อว่า  ความชื่นชอบและหลงไหลในสิ่งที่เราสนใจอย่างแท้จริง จะนำพาให้เราสามารถคิดค้นกรรมวิธีการผลิต และบริการด้วยความเชี่ยวชาญ และสร้างความแตกต่างในสินค้าของเรา สิ่งนี้จึงเป็นแรงบันดาลใจในการก่อตั้ง บริษัทเถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด โดยมีการพัฒนาปรับปรุงสินค้าอย่างต่อเนื่อง จนก้าวขึ้นเป็นผู้นำการผลิตสาหร่ายแปรรูปในประเทศไทย เราได้มีการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และมีขั้นตอนการผลิตที่พิถีพิถันด้วยความตั้งใจที่จะพัฒนาสินค้าออกสู่ตลาด โลก  และในวันนี้ สินค้าแบรนด์เถ้าแก่น้อย สามารถครองส่วนแบ่งการตลาดในประเทศไทยได้กว่า 70% และเรากำลังเดินหน้าอย่างต่อเนื่องในการสร้างแบรนด์เถ้าแก่น้อยทั้งในประเทศ และตลาดต่างประเทศให้เป็นที่รู้จักในสากล
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในการดำเนินธุรกิจ เราได้รับการสนับสนุน คำแนะนำ จากคู่ค้าที่มีศักยภาพทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศ เราตั้งใจว่าเราจะคิดค้นพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ออกสู่ตลาดโลกอยู่เสมอ และบริษัทเถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ยังคงมุ่งมั่นที่จะตอบแทนผู้บริโภคและสังคมต่อไป
มาสคอตที่ทำให้ True Internet สุขคูณสอง


สนับสนุนรายการเส้นทางเศรษฐี ออกอากาศ วันที่ 26 พ.ย. 54


ภาพมาสคอตน่ารักๆเพิ่มเติม ติดต่อที่ info@gobigmascot.com
IF you want more picture of mascot.Please Contact Us Email: info@gobigmascot.com